Szalagparancsok kihagyása
Ugrás a fő tartalomhoz

Felhasználó

Felhasználó adatait ill. jelszavát itt tudja bármikor megváltoztatni

BejelentkezésAmennyiben Ön korábban már regisztrált, akkor kérjük a következőkben adja meg e-mail címét és felhasználói jelszavát. Végül klikkeljen a "Bejelentkezés" gombra.

Elfelejtette a jelszavát?

Ön még nem regisztrált?  Klikkeljen a "Regisztráció"-ra.

AKSHeaderItemTypeRegister

Elfelejtett jelszó

Jelszócsere

Keresés

Nyelv

Ország

Általános szállítási és értékesítési feltételek (ÁSZÉF) - ALUKÖNIGSTAHL KFT

1. Érvényesség: a jelen általános szállítási és értékesítési feltételek valamennyi általunk teljesített áruszállításra és szolgáltatásra érvényesek, az ezektől eltérő nyilatkozatok vagy megállapodások érvényességéhez, kifejezett írásos megerősítésünk szükséges. A megrendeléssel, ill. legkésőbb az áru, ill. a szolgáltatás átvételével a vevő elfogadja a jelen általános eladási és szállítási feltételeket. Az általunk megküldött rendelés visszaigazolás nem jelenti a vevő szerződéses feltételeinek elfogadását részünkről. Ajánlataink egészében véve – az ábrákra, rajzokra, súlyokra és méretadatokra vonatkozóan is – kötelezettség nélkülinek tekintendők. Jogunkban áll megrendelést csak részben elfogadni vagy azt indoklás nélkül elutasítani.


2. A szállítás / szolgáltatás terjedelme, tárgya: az aktuális katalógusokban foglalt termékek, a nyers termékek felületkezelése, összegörgőzése valamint a rendelkezésre bocsátott dokumentumokban a termékekhez kapcsolódó előírások. (Az aktuális katalógus az AKS TechDoc felületen, az Alukönigstahl Kft honlapján keresztül érhető el.) A rendelkezésre bocsátott minősítési dokumentumok felhasználása kizárólag célhoz kötötten, előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal lehetséges. A szerződésre nézve írásos rendelés-visszaigazolásunk a mérvadó, amelynek helyébe a különösen rövid határidejű szállítások esetén a kiállított számla léphet. Bármely más megállapodás érvényességéhez írásos visszaigazolásunk szükséges.
A rendelés visszaigazolással szembeni kifogásokat haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül közölni kell, illetve különösen rövid határidejű szállítások esetén legkésőbb a kiszállítást megelőző munkanapon. Minden ajánlatunk kötelezettség nélküli. Az ajánlatainkhoz kapcsolódó járulékos szolgáltatásaink, amelyek pl. az összeszereléssel, a feldolgozással, statikával, anyagkivonatokkal foglalkoznak, nem tárgyai ajánlatunknak, az ezekben esetlegesen előforduló hibákért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felelünk. Az általunk végzett tanácsadás kapcsán minden esetben a vevő kötelezettsége megbizonyosodni arról, hogy az ajánlatban foglalt megoldások valóban megfelelnek az elvárt teljesítménynek. A katalógustól eltérő egyedi megoldások megrendeléséhez minden esetben külön megállapodás szükséges. Az egyedi termék présművi gyártásának előfeltétele a vevő előzetes írásbeli jóváhagyása. 

3. Sztornódíj: megrendelt raktári áru, illetve közvetített felületkezelési szolgáltatás megrendelése esetén módosítást kizárólag a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül, írásban fogadunk el. Egyéb módosítás esetén a lemondott árucikk rendelés-visszaigazoláson szereplő értékének 5 %-át, minimum 2.000 Ft-ot számítunk fel, amely külön számlán sztornódíj megnevezéssel szerepel.  Megrendelt, nem raktári áru esetén a leadott rendelés nem módosítható, a megrendelt áru minden esetben kiszállításra és számlázásra kerül.  

4. Árak: termékeink ára általános forgalmi adó nélkül, szállítási költség és minden egyéb mellékszolgáltatás nélkül „ab Werk” (=raktárról) értendők. Minden további kiegészítő szolgáltatást – úgy mint felületkezelés, összegörgőzés, csomagolás, rakodás, vámkezelés, illetékek és adók – a vevőnek kell viselnie, amennyiben az alapmegállapodás másként nem rendelkezik. Az árlistánkban felsorolt árak kötelezettség nélküliek. A számlázás devizaneme a vevő kérésére megrendelésenként kerül rögzítésre. Forintban történő számlázás esetén a megrendelés napján érvényes EUR árlista és a kiszállítás napján közzétett MNB EUR árfolyam alapján számított ár érvényes. A megrendelés és az áru kifizetése közötti időszakban bekövetkező hivatalos adó- illetve vámtételek módosulása esetén, továbbá amennyiben a kiszállítás deviza-árfolyamához képest a számla kifizetéséig a forintot 2 %-nál nagyobb mértékben leértékelik, a megnövekedett forintérték az ügyfelet terheli.

5. Fizetési feltételek: más írásos megállapodás hiányában a megrendelt áru ellenértékét legkésőbb az átadás időpontjában ki kell egyenlíteni. Amennyiben az átvétel időpontja utáni fizetési határidőt biztosítunk a vevő számára, annak késedelmes fizetése esetén a Ptk 6:155. § alapján meghatározott késedelmi kamatot számítjuk fel. Fenntartjuk magunknak a jogot a rendelések elfogadásakor előre történő fizetések/részfizetések igénylésére. Jogunkban áll egy már feldolgozott megrendelés teljesítésétől visszalépni, amennyiben a vevő ellen indult jogi eljárásról tudomást szerzünk, továbbá többletköltséget a vevőre áthárítani, amennyiben a folyamatban lévő megrendelés miatt többletköltségünk keletkezik. A fizetések könyvelésénél fenntartjuk a jogot a legterhesebb tartozás kiegyenlítésére.  

6. Csomagolás: a csomagolás meghatározása a vevő, illetve a mi döntésünk alapján történik. Más írásos megállapodás hiányában az egyszerű csomagolást (papír, karton) önköltségi áron számítjuk fel. A vevő köteles az újrahasznosítható csomagolóanyagokat (ládák, rekeszek és kalodák) a szerződés szerinti határidőn belül visszaszállítani. Más esetben a csomagolóanyagok maradéktalan kifizetéséig a kizárólagos tulajdonunkat képezik. A ki- és visszaszállításokat az áruforgalomtól elkülönített csomagolási folyószámlán tartjuk nyilván, a mindenkori árlistában rögzített árakon. 

7. Szállítás: a rendelés-visszaigazolásban megadott szállítási határidők kötelezettség nélküliek. A szállítási határidő be nem tartása csak akkor jogosítja fel a vevőt az őt törvényesen megillető jogok érvényesítésére, ha a külön írásos kötelezettséggel vállalt határidő legalább 30 napos határidő-hosszabbítása ellenére sem teljesítettük a szállítást ill. a szolgáltatást. A szállítási határidőt minden, a felek akaratától független körülmény, mint pl. a beszállítók nem időben történő teljesítése, vis major, előre nem látható üzemzavar, hatósági beavatkozások, szállítási és vámkezelési késedelem, energia-, anyag- és nyersanyaghiány, fontos gyártóelemek kiesése és munkaügyi konfliktusok, az akadály időtartamával hosszabbítja meg. A vevő köteles az árut az átadásra kész állapotról való értesítést követően azonnal átvenni. Átvételi késedelem esetén a vevő raktárdíj, illetve állásdíj fizetésére köteles – a bennünket egyébként megillető jogok fenntartása mellett. Amennyiben részszállításra lehetőség van, akkor ez jogilag megengedett. Minden részszállítás önálló ügyletnek számít és részünkről külön is kiszámlázható. 

8. Kárveszély átszállása: a kárveszély az áru vevőnek, szállítónak vagy szállítmányozónak történő átadásával, de legkésőbb a raktár elhagyásával száll át a vevőre. Az általunk saját, vagy idegen járművel kivitelezett, a rendeltetési helyig történő szállítás esetén a kárveszély az áru átadásával száll át a vevőre. A szállítás a vevő külön utasítása hiányában a legjobb megítélésünk szerinti leggyorsabb és legkedvezőbb megoldásnak megfelelően történik.

9. Visszáru: áru visszaszállítása csak írásos beleegyezésünk alapján lehetséges. Egyéb írásos megállapodás hiányában áru-visszaszállítás esetén a számlázott összeg 70%-ának megfelelő értéken vesszük vissza. Az ezen túlmenő levonások jogát a visszaszállított anyagok esetleges értékcsökkenése miatt fenntartjuk. Nem veszünk vissza az eredeti csomagolással nem rendelkező árut, illetve olyan árut, amelyet külön az ügyfél részére szereztünk be. Az áruvisszaszállításról kiállított jóváíró számlák könyvelésében fenntartjuk az esetlegesen fennálló jogos és nem vitatott követelésünkkel szembeni kompenzálás jogát. 

10. Tulajdonjog fenntartása: minden kiszállított és átadott áru a tulajdonunkat képezi annak maradéktalan kifizetéséig. A vevőnek jogában áll a tőlünk vásárolt árut rendes üzletmenet során tovább feldolgozni. Így a megmunkálás során más idegen anyagokkal vegyülhet, minden ilyen esetben közös tulajdon keletkezik a tulajdon-fenntartásos áru értékén belül a tőlünk vásárolt áru értékének arányában. A tulajdon-fenntartásos áru megtekintésére a vevő bármikor biztosítja számunkra a bejutást az áru tárolásának helyszínére. Tekintettel a termékekre vonatkozó, folyamatosan fennálló licenszjogra, az általunk értékesített áru továbbértékesítése még az áru ellenértékének maradéktalan kiegyenlítése után sem, felület-megmunkált vagy részben feldolgozott állapotban sem engedélyezett.

11. Felületkezelés: a végleges felületkezelés nélkül forgalmazott rendszeranyagok esetében az ügyfél felelőssége meggyőződni arról, hogy a kiválasztott felületkezelő üzem rendelkezik-e az Alukönigstahl Kft által kibocsátott „Minőségbiztosítási előírások felületkezelő üzemek számára” megnevezésű útmutatóval, a kiváló műszaki minőséghez szükséges technológia betartása érdekében. Az útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása következtében felmerülő károkért az Alukönigstahl Kft kizárja a felelősségét. 

A felületkezeléssel és/vagy görgőzéssel megrendelt rendszeranyagok esetén az Alukönigstahl Kft a megrendeléseket Qualicoat minősítéssel rendelkező szakmai szolgáltató partner bevonásával teljesíti rendelés-visszaigazolásunkban szereplő feltételekkel. A felületkezelt, és/vagy görgőzött termékkel kapcsolatban benyújtott reklamációt, illetve a szavatossági igényt  közvetlenül a szakmai szolgáltató partner felé érvényesítjük. Az igényérvényesítés alapja a vevő által csatolt jegyzőkönyv, amely a hiba észrevételének helyén, az észlelés szerinti tárgypozícióban készült fénykép/videó dokumentációt tartalmazza. A jogosnak ítélt hibás porfestés kijavítását a szakmai szolgáltató prioritással teljesíti.      

12. Adatkezelés: az Alukönigstahl Kft a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (GDPR) rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés részletes szabályait a „honlaphasználati szabályzat”, valamint az „adatkezelési szabályzat partnerek részére” tartalmazza. A vevő kijelenti, hogy a társaság honlapján található szabályzatokat megismerte és elfogadta. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, esetleges joggyakorlási igényét kérjük írja meg az adatvedelem@alukoenigstahl.hu e-mail címre vagy küldje meg a 1047 Budapest, Baross u. 91-97. szám alatti postacímre.

13. Szavatosság és jótállás: a vevő köteles az átvett, nyers/felületkezelt/összegörgőzött árut mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. Indoklással ellátott mennyiségi és minőségi reklamációt az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül írásos formában fogadunk el. Az általunk forgalmazott termékekre szavatoljuk, hogy azok a teljesítés időpontjában megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályokban és egyéb hatályos előírásokban, szabványokban foglalt tulajdonságoknak. Megalapozott reklamáció esetén az árut elsődlegesen kicseréljük, illetve visszavesszük és vételárát visszafizetjük. A jótállásra kötelezett termékek személyi és tárgyi körét a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg.  

A vevő köteles az aktuális katalógusban, valamint a rendelkezésre bocsátott dokumentumokban foglalt gyártási és szerelési előírásokat betartani. A vevő köteles megbizonyosodni arról, hogy az előírások betartásához szükséges információk az áru átvételekor a rendelkezésére állnak. Hiány esetén, az áru átvételét követő 3 napon belül kérhető a dokumentumok pótlása. Szavatossági igény kizárólag az előírások betartása esetén érvényesíthető. A szavatossági és jótállási kötelezettség nem terjed ki a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra, továbbá a természetes kopásra. Mindennemű esetleges jótállási igény érvényét veszíti, amennyiben a vevő a fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget. Amennyiben a körülmények lehetővé teszik, a vevő köteles a hibás mintadarabot 8 napon belül a rendelkezésünkre bocsátani a minőségi reklamáció mielőbbi elbírálása érdekében. Mintadarab szolgáltatásának hiányában a hibás termékkel kapcsolatban, továbbá a katalógus standard méretezésétől eltérő és a rendszerfejlesztő (Schüco, Jansen) hozzájárulása nélkül gyártott késztermékek esetén szavatossági és kártérítési igény nem érvényesíthető.    
 
14. Márkajel és terméklogó: az Alukönigstahl Kft márkajel, továbbá a Schüco és Jansen terméklogók használatához az Alukönigstahl Kft honlapján elérhető Partner Guidelines-ban foglalt előírások betartása szükséges.    

15. Alkalmazandó jog: az általunk kifejtett bármely tevékenységre a magyar jog az irányadó. 

16. Egyéb: Az ÁSZÉF egyes pontjainak jogi hatályvesztése esetén a többi rendelkezés és az ezek alapján megkötött szerződés változatlan marad. Ebben az esetben a hatályát vesztett rendelkezést pótoljuk a hozzá értelmében és céljában legközelebb állóval. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései a mérvadók.

Utoljára módosítva: 2020.04.01 napján